Historiken bakom företaget

En kort presentation av vårt företag och vår affärsidé.

Style Service AB är ett familjeföretag och vår affärsidé bygger på att ha erfaren personal som utför lokalvård av högsta kvalitet. Vår målsättning är nöjda kunder. Vår filosofi är att en ren och fräsch arbetsmiljö bidrar till en ökad trivsel hos våra kunders anställda. Då er arbetsplats är vår arbetsplats, önskar vi inget annat än att kunna bidra till en sådan arbetsmiljö åt er.
Då vi är måna om våra kunder åtar vi oss endast arbeten där vi tillsammans med kund kan uppfylla alla kvalitetskrav. 

Då vi värnar om att vår verksamhet styrs i miljövänlig riktning använder sig Style Service endast utav miljömärkta produkter. Inköp av städmaterial sker hos Hygienteknik i Västerås.
Vår verksamhet har under 10 års tid tidigare bedrivits som HB, men år 2007 bildade vi AB.
Vi har behållit samma företagsnamn och självklart samma värderingar och målsättningar.

För vidare kännedom kan vi också berätta att vi har tecknat en ansvars försäkring som täcker eventuella sak- och personskador på upp till 10 miljoner kronor.
Jorge Montiel, ägare av Style Service AB

Våra värderingar

 

punktlighet

Erfarenhet

Pålitliga

Ansvarsfulla

Små och Stora projekt

Kompetenta

Clean Services

Om Miljö

Våra tankar om miljö.

Vi verkar för att vår verksamhet som städentreprenör ständigt skall styras i en alltmer miljövänlig riktning. Vi ska minska förorening, avfall och användning av naturresurser. Vi beaktar miljöaspekterna när vi väljerleverantörer. Vi håller oss ajour med lagar och förordningar och följer de bestämmelser som finns för vår typ av verksamhet. Vår personal skall utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön. Detta skall vi göra:

  • Aktivt sprida kunskap om vårt miljöarbete och våra produkters miljö påverkan på ett öppet och objektivt sätt.
  • Välja leverantörer som tillhandahåller varor och tjänster som uppfyller miljö kriterierna.
  • Ständigt förbättra hanteringen av återvinningsbara restprodukter.
  • Våra varor har bra produktbeskrivningart.
  • Minska våra transportmedels utsläpp av miljöstörande ämnen.
  • Minska vår totala förbrukning av energi.
  • Involvera och fortlöpande informera samtliga anställda i vårt miljöarbete.